Beszámoló a kör alakulásáról

A 28 MTA tag és MTA doktor 2016. október 14-én az MTA elnökének megküldött nyílt levele alapján Lovász László több sajtónyilatkozatban is úgy foglalt állást, hogy az MTA nem foglalkozik politikai kérdésekkel, ugyanakkor érdekelt a társadalmi kérdések megvitatásában. 2016. október 26-án Lovász László személyesen is fogadta a 28 levélíró három delegáltját (Kertész Jánost, Laki Mihályt és Sarkadi Balázst) egy kötetlen, mintegy egy órás beszélgetésre, amelyen egy részletesebb, írásos javaslatot is átadtak az elnöknek. Lovász László a beszélgetést követően részletes tájékoztató levelet írt a nyílt levél aláíróinak. A nyílt levél aláírói 2016. december 2-án az MTA Klubban tartottak megbeszélést a további szakmai munka lehetőségeiről. A beszélgetésen dominált az a vélemény, hogy a levélírók az MTA-val lehetőleg együttműködve, de akár avval párhuzamosan is igyekeznek társadalmi jelentőségű kérdésekkel, elsősorban azok tudományos vetületeivel foglalkozni, folyamatosan felvetni a súlyos, égető társadalmi problémákat. Ennek érdekében létrehoznak egy civil kezdeményezést, amelyet „Stádium 28” körnek, az MTA köztestületi tagok társadalmi fórumának neveznek el. A javaslatok szerint a kör rendszeres (egy-két havonkénti) üléseket tervez, a jövő hónap során kialakítja saját informatikai és esetleg szervezeti hátterét, a Facebookon megjelenő fórumot tervez működtetni, és bevonja a lehetséges aktivitásokba a levélhez kapcsolódó petíció több mint 200 köztestületi tag aláíróját. A kör tagjai szakmai témákat javasolnak, ezekkel kapcsolatban kiadványokat, állásfoglalásokat, vitákat, nyilvános fórumokat terveznek.
Az ülésen az elsősorban vitára, feldolgozásra javasolt témák a következők voltak: – A demokratikus nyilvánosság, a sajtószabadság szerepe a társadalmi mozgásokban, a tudományban és az oktatásban

  • A szociális minimum, a társadalmi alapjövedelem biztosításának szakmai, társadalmi kérdései
  • A hazai versenyképesség, az innováció és a vállalkozás-támogatás helyzete, lehetőségei
  • A kisebbségek és a menekültek társadalmi helyzete, a gyűlöletkeltés veszélyei
  • A természettudományos és matematikai oktatás helyzete, a tankötelezettség korai megszüntetésének és a szűkkörű szakképzés bevezetésének lehetséges következményei
  • A tudomány finanszírozásának, a központosított, ellenőrizetlen, nemzetközi beágyazódás nélküli támogatáselosztások kérdései

A megbeszélésről az MTA elnökét rövid levélben tájékoztattuk, Lovász László válaszlevele támogató jellegű volt. A jelen tájékoztató célja az, hogy lehetőséget adjon mindazoknak az MTA köztestületi tagoknak, akik a „Stádium 28” kör munkájában részt kívánnak venni, vagy azt bármilyen módon támogatják, hogy visszajelzésük alapján folyamatos tájékoztatást tudjunk számukra adni. Elsőként egy Facebook oldalt hoztunk létre a tájékoztatás biztosítására.

Üdvözlettel,
A „Stádium 28” kör ideiglenes ügyvivői, Ács Pál, Kertész János, Laki Mihály, Sarkadi Balázs és Vicsek Tamás